Class 10 TopperClass 10 Topper

Name: KOSHIRA AYODHYAWASI
Percentage: 98.8%

Class 10 Topper

Name: NIHARIKA SINGH
Percentage: 98.8%

Class 10 Topper

Name: AASTHA GAUTAM
Percentage: 97.8%

Class 10 Topper

Name: ANVYA SINGH
Percentage: 97.5%